Kaart en symboliek

Tarot info

De tarot laat met haar 78 geïllustreerde kaarten een mystieke en archetypische symboliek zien. Er is een specifieke structuur waarbij de kaarten worden onderverdeeld in de Grote Arcana en Kleine Arcana.
De 22 Grote Arcana kaarten symboliseren universele menselijke eigenschappen en gedragspatronen. Ze laten belangrijke gebeurtenissen en veranderingen in je leven zien. Bij de Kleine Arcana gaat het meer om de dingen van alledag. Op deze kaarten staan traditioneel staven, bekers, zwaarden en pentakels, die de elementen vuur, water, lucht en aarde symboliseren met ieder de eigen kenmerken.

De oorsprong van de tarot is onduidelijk. Er zijn theorieën die de herkomst in het oude Egypte plaatsen of in de Hebreeuwse traditie. Andere theorieën noemen India als bakermat of zoeken verbanden met het zeer oude Chinese orakelboek de I Tjing.

Wat Europa betreft weten we in ieder geval dat de tarotkaarten in de 15e eeuw in Noord Italië ten tonele verschijnen. Er volgen bloeiende periodes en periodes waarin ze juist werden verboden. In de eerste helft van 1900 zijn de kaarten opnieuw uitgegeven onder invloed van The Golden Dawn, een esoterische organisatie. Hier komt het Rider Waite tarot deck vandaan, dat nog steeds veel gebruikt wordt. Er zijn wereldwijd inmiddels vele decks die hierop gebaseerd zijn, voorzien van de meest uiteenlopende kunstuitingen.